عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

3-10-2- مطالعات مدیریت دارو

روتنبرگ و همکاران (1977) نشان دادند که یک دوز اضافی تا 10 میلی گرم در 12 بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون که روزانه 20 تا 70 میلی گرم متادون مصرف می کنند بر روی عملکرد آن ها در مجموعه ای از آزمون ها که شامل آزمون ضربه زنی با انگشت، سرعت واکنش دیداری، حذف رقم (اندازه­ گیری توجه مستمر) و فراخوان فوری و با تأخیر است اثری ندارد (روتنبرگ، اسکوتنفلد، مایر، کراس و گروس،1977؛ نقل از مینتز، 2007). گوران و همکاران (1999) اثرات افزایش دوز متادون را در بیماران نشان دادند. آن ها در یافتند که افزایش دوز متادون در بیماران اغلب تا 33% بر روی عملکرد 18 بیمار تحت درمان با متادون که دوز روزانه آن ها 20 تا 80 میلی گرم بود (متوسط دوز روزانه 44 میلی گرم) تأثیری ندارد (کوران،  بولتون،  ونگیگرانت و اسمیت، 1999؛ نقل از مینتز، 2007 ).

لینی و همکاران (2003) با استفاده از طرح گروه های مستقل افراد وابسته به مواد مخدر را که تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بودند را در آزمون شبیه سازی رانندگی با توجه به مقدار (دوز) مصرف دارو با یکدیگر مقایسه کردند. گروه متادون شامل 10 آزمودنی با مقدار متوسط 48 میلگرم مصرف روزانه متادون وگروه بوپرنورفین شامل 11 آزمودنی با مقدار متوسط 14.4 میلی گرم مصرف روزانه بوپرنورفین بودند. نتایج پژوهش آن ها تفاوتی را در بین عملکرد دو گروه نشان نداد. علاوه بر این هیچ یک از گروه های، تحت دارو درمانی نسبت به گروه شاهد که از نظر سن همتا شده بودند آزمون را بدتر انجام ندادند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

با توجه به این فرضیه که بوپرنورفین آسیب کمتری وارد می کند در این پژوهش عدم آسیب در گروه متادون احتمالاً به دلیل مقدارمصرف، کم متادون بوده است (لینی، دایتز، رومبولد،ردمن و ترایگز، 2003؛ نقل از مینتز، 2007).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

2- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

3- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

4- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

5- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

6- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

7…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید