دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

1-7-3.طرحواره های هیجانی

1-7-3-1.تعریف مفهومی

لیهی (2002،به نقل از حمیدپور واندوز،1391)طرحواره های هیجانی را باعنوان الگوها،روش ها وراهبردهایی که درپاسخ به یک هیجان استفاده می شوند،تعریف کرده است.

1-7-3-2.تعریف عملیاتی

منظور از طرحواره های هیجانی در این پژوهش، نمره ای است که فرد در مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی(2009) ودر ابعادچهارده گانه آن(تایید طلبی،قابلیت درک، احساس گناه، ساده انگاری هیجان ها، ارزش های والاتر، فقدان کنترل،کرختی، عقلانیت، تداوم، توافق پذیری، پذیرش احساسات، نشخوار فکری، بیان احساسات، سرزنش دیگران) کسب می نماید.این مقیاس دارای گزینه هایی در طیف لیکرت می باشد که از یک تا شش نمره گذاری می شود.هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد فرد طرحواره های منفی بیشتری را دارد(لیهی، 1391).

1-8..خلاصه فصل اول

در ابتدای این فصل در قسمت مقدمه به شرحی درخصوص تاریخچه ومفاهیم سردرد وبیماری میگرن وعوامل تاثیر گذاربر بیماری میگرن از جمله عوامل روانی گفته شد،وسپس به بیان مساله واهمیت پژوهش پرداخته شد وضرورت این تحقیق بیان گردید.هدف از اجرای طرح مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در بیماران مبتلا به میگرن می باشد که در این تحقیق در قالب دوفرضیه بیان گردید وسپس تعاریف عملیاتی ومفهومی برای هریک از متغیرهای پژوهش آورده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.مقایسه طرحواره های هیجانی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم.

2.مقایسه تحریف های شناختی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم.

1-5.سؤال تحقیق:

1.آیا بین طرحواره های هیجانی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم تفاوت وجود دارد؟

  1. آیا بین تحریف های شناختی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم تفاوت وجود دارد؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید