تعریف نظری

رفتار جرات‏مندانه : رفتاری بین فردی که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد( مسترز[1] 1999).

تعریف تصمیم‏گیری : عبارتست از پیش بینی و ارزیابی نتایج از راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف ( زارعیان 1385 ).

تعریف کمال‏گرایی : کمال‏گرایی[2] به منزله تمایل پایدار خود به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی وتلاش برای تحقق آنهاست( برنز 1980، به نقل از بشارت 1381 )که با خودارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است( فردست، مارتن، لهارت 1990 به نقل از بشارت 1381 )

الف_ کمال‏گرایی خویشتن مدار[3] : عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد که با خود نظارت گری های دقیق همراه است (هیویت و فلت [4]، 2002) .

ب_ کمال‏گرایی دیگر مدار[5] : بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران می باشد (هیویت و فلت ، 2002) .

ج_ کمال‏گرایی جامعه مدار[6] : به احساس ضرورت معیار ها و برآورد ساختن انتظارات تجویز  شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید آن ها اطلاق می شود (هیویت و فلت،  2002) .

تعریف عملی

تصمیم‏گیری : نمره ای است که آزمودنی بعد از پاسخگویی به پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری[7](GDMS) اسکات و بروس (1995 ) می‏گیرد.

کمال‏گرایی: نمره ای است که آزمودنی‏ها از مقیاس  کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)[8] کسب خواهند کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی میزان انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی

[1] Masters

[2] perfectionism

[3] self-oriented perfectionism

[4]. Hewitt & Flett

[5] other-oriented

[6] socially prescribed

[7] General Decision Making Style  (GDMS)

[8] Tehran  Multidimensional Perfectionism Scale(TMPS)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید