تعریف عملیاتی: در صورتی فرد دارای اختلال تشخیص داده می‌شود که به هفت مورد یا بیشتر از پرسش‌های قسمت اول پاسخ بلی بدهد، به پرسش شماره 2 پاسخ بلی بدهد و به پرسش شماره 3 پاسخ متوسط یا شدید بدهد(مسائلی و همکاران، 1391). هم چنین افرادی که نمره بالا در خرده‌مقیاس  Dآزمون MMPI دارند، نشانه دوره افسردگی است و نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی فرد را نشان می‌دهد.

1-1-2-         اختلالات شخصیت

تعریف مفهومی: اختلالات شخصیت، الگوهای غیرانطباقی عمیق و دائمی رفتار، به صورت روش‌های اختصاصی فکر کردن، احساس کردن و عکس‌العمل نشان دادن به محیط را شامل می‌گردد(کوشان و واقعی، 1388). آن‌ها اختلالات روان‌پزشکی هستند که با الگوی مزمن تجربه درونی و رفتارهایی که غیرقابل انعطاف بوده و در دامنه وسیعی از موقعیت‌ها حضور دارند، مشخص می‌شوند. این اختلالات اثر مشخصی بر ارتباطات بین‌فردی بیماران و عملکردهای شغلی و اجتماعی آن‌ها داشته و منجر به تعاملات مشکل‌زا در محیط‌های پزشکی می‌شوند. آن‌ها در ویژگی‌های کلینیکی، غیرمتجانس و ناهمگن بوده و پیچیدگی سبب‌شناسی نشانه‌هایشان، ناشی از ترکیب ویژگی‌های خلقی ارثی، محیطی و گسترش وقایع است(پامپیلی1 و همکاران، 2004).

تعریف عملیاتی: با توجه به امتیاز اکتسابی پرسشنامه ٧١ سوالی MMPI ﺑه ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻴﻮﻉ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﺨﺼﻴﺖ بر اساس خرده مقاس های مطرح شده در آزمودنی پرداخته می‌شود و نوع اختلال فرد مشخص می‌گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه فیلم‌های منتخب منطبق بر الگوی معلولیتی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید