دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

شیوه تفسیر پرسشنامه سبک یادگیری کلب

همانطور که قبلاً گفته شد پرسشنامه کلب   12 سوال 4 گزینه ای دارد و با جمع امتیاز هر یک از این چهار گزینه در 12 جمله ی پرسشنامه ، چهار نمره به دست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهد . از تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه ی عینی (Ac- CE ) و آزمایشگری فعال از مشاهده ی تاملی (AE-RO) دو نمره به دست می آید.

ابن دو نمره روی دو محور مختصات قرار می گیرند: در یک سر محور عمودی مفهوم سازی انتزاعی و در انتهای دیگرتجربه ی عینی، و در یک سر محــور افقی آزمایشگر ی فعال و در انتهای دیگر آن مشاهده ی تاملی قرار می گیرد. این دو محور چهار ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبکهای یادگیری است.

ربع تجربه ی عینی و مشاهده ی تاملی سبک واگرا را تشکیل می دهند و به همین ترتیب، ربع تجربه ی عینی و آزمایشگری فعال سبک انطباق یابنده را، و ربع آزمایشگری فعال و مفهوم سازی انتزاعی سبک  همگرا را ، و ربع مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده ی تاملی سبک یادگیری جذب کننده را شامل می شوند:

-تجربه ی عینی + مفهوم سازی انتزاعی = سبک واگرا

-آزمایشگری فعال + مفهوم سازی فعال = سبک همگرا

تجربه عینی + آزمایشگری فعال = سبک انطباق یابنده

مفهوم سازی انتزاعی + مشاهده ی تاملی = سبک یادگیری جذب کننده

می توان نمرات فرد را با نمراتی که کلب بر اساس نمونه ای مشتمل بر 1446 نفر 18 تا 64 ساله به دست آورده است مقایسه کرد؛ چهـار سبک یادگیری می تواند نمراتی بالاتر یا پایین تر از میانه AE-RO   و میـــانه ی AE-CE   داشتــــه باشد. لذا افراد همگرا، برای مثال ، دارای نمره ی 9/5 AE-RO و 8/3   هستند ( بنابراین هر آزمودنی می تواند فقط یک نمره ی صحیح به دست آورد). در صورتی که افراد واگرا نمراتی زیر این میانه و غالباً نمره های منفی خواهند داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی رابطه رفتار مدنی سازمانی و مشارکت آموزگاران

برای مثال اگر فردی در4 AC-CE= باشد و در13 AE-RO=+ باشد سبـــک یادگـــی این فرد همگرا می شود و اگر نمره ی فردی در12+ AC-CE=  باشد و در13 AE-RO=- باشد سبک یادگیری این فرد جذب کننده می شود. اگر نمره فرد نزدیک محور مختصات باشد، سبک یادگیری فرد بیشتر متعادل است ؛ یعنی به هر چهار سبک یادگیری به طور مساوی گرایش دارد. اگر نمره فراگیر در چهار گوشه ی محور مختصات باشد ، نشان دهند این است که سبک یادگیری فرد به یک سبک خاص گرایش دارد(کلب،1991).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید