تعریف عملیاتی:

   احترام به همکاران: به میانگین نمراتی گفته می شود که پاسخگویان ازشماره1 تا 4پرسشنامه اخلاق حرفه ای کسب می کنندکه نشان دهنده میزان احترام معلمان به یکدیگر می باشد.

4- ارزشیابی عادلانه:

تعریف نظری:

ازنظر موراتوری[1](2001) ارزشیابی عادلانه مربوط به ارزشیابی صحیح، باز، منصفانه و در راستای اهداف درس  و دریافت بازخورد مناسب و به موقع از دانشجویان در هنگام تدریس است( به نقل ازجوادیان و همکاران، 1382).

5-شایستگی تخصصی:

 تعریف نظری:

از نظر بویاتزیس[2] (1982)شایستگی ویژگی‌هایی است که به عملکرد برتر یا اثربخش در شغل مورد نظر ارتباط دارد. به عبارت دیگر شایستگی‌ها شواهدی هستند دال بر این که فرد ویژگی‌هایی برای عملکرد برتر و یا اثربخش را دارد. شایستگی‌ها می‌توانند از زمره انگیزه‌ها، رفتارها، مهارت‌ها، وجوه نقش اجتماعی یا دانشی باشند که فرد از آنها استفاده می‌کند. ( به نقل از بابادی،1386)

 

تعریف عملیاتی:

   شایستگی تخصصی: به میانگین نمراتی گفته می شود که پاسخگویان ازشماره 5تا6 پرسشنامه اخلاق حرفه ایکسب می کنندکه نشان دهنده شایستگی تخصصی معلمان درتدریس می باشد.

1 Muratori

[2] Boyatezec

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط سطح تحصیلات با میزان افسردگی زنان باردار
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید