1-6- تعریف مفاهیم

1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:

هوش هیجانی:

تعریف نظری: مجموعه‌ای از توانایی‌های شناخت، درک، توصیف هیجان‌های خود و دیگران و پردازش صحیح آن‌ها به منظور واکنش مناسب (یعنی شناخت و پردازش صحیح عواطف خود و دیگران به نحوی که بتوانیم بر پایه‌ی آن، رفتاری مبتنی بر اخلاق، وجدان جمعی و معنویت داشته باشیم) (شریفی‌درآمدی، 1386).

ابعاد هوش هیجانی

گلمن، بوباتزیس وری[1] (1999)، اجزای هوش هیجانی را به شرح زیر بیان کرده‌اند:

خود آگاهی:

خودآگاهی یا تشخیص احساسات در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسات که از درک خویشتن و بصیرت روان‌شناسانه دارد …

خود نظم دهی(خود مدیریتی):

کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می‌گیرد.

انگیزش(خود انگیزشی):

هدایت احساسات زمینه­ساز هر نوع مهارت و موفقیت است و کسانی که قادرند احساسات خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار شود سعی می‌کنند مولد و مؤثر باشند.

همدلی:

توانایی دیگری که بر اساس خودآگاهی هیجانی شکل می‌گیرد، همدلی با دیگران است که نوعی مهارت مردمی محسوب می‌شود.

مهارت‌های اجتماعی یا تنظیم روابط با دیگران:

هنر ارتباط با مردم به مقدار زیادی مهارت کنترل و اداره احساسات دیگران است. این مهارت نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می­کنند.(سیادت، مختاری پور، 1384).

روابط بین فردی[2]: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

واقع گرایی[3]: توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.

انعطاف پذیری[4]: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.

حل مساله[5]: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل­های موثر و بالقوه.

[1] Goleman, Boyatzis and Rhee

[2] – interpetsonal Relation ship(IR)

[3] – Reality Teshiny (RT)

[4] – Flexibility (FL)

[5] – Problem solviny (PS)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید