اهداف کلی :

1- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی.

2- مقایسه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی.

3- مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی.

4- مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.

 

 

اهداف جزئی :

1-1  تعیین تفاوت ملامت خود در میان دختران فراری و عادی.

1-2  تعیین تفاوت پذیرش در میان دختران فراری و عادی.

1-3  تعیین تفاوت نشخوارگری در میان دختران فراری و عادی.

1-4  تعیین تفاوت تمرکز مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی.

1-5  تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی.

1-6  تعیین تفاوت ارزیابی مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی.

1-7  تعیین تفاوت دیدگاه پذیری در میان دختران فراری و عادی.

1-8  تعیین تفاوت فاجعه پنداری در میان دختران فراری و عادی.

1-9  تعیین تفاوت ملامت دیگران در میان دختران فراری و عادی.

2-1  تعیین تفاوت دلبستگی ایمن در میان دختران فراری و عادی.

2-2  تعیین تفاوت دلبستگی نا ایمن اجتنابی در میان دختران فراری و عادی.

2-3  تعیین تفاوت دلبستگی ناایمن دوسوگرا در میان دختران فراری و عادی.

3-1 تعیین تفاوت منبع کنترل درونی در میان دختران فراری و عادی.

3-2 تعیین تفاوت منبع کنترل بیرونی در میان دختران فراری و عادی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارتباط بین تاب آوری و صفات شخصیتی دانش آموزان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید