تعریف نظری :

گرایشات تحصیلی: با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات تحصیلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود.

گرایشات شغلی :  با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات شغلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک شغل از بین مشاغل موجود.

آرزوهای  تحصیلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای تحصیلی عبارت است از شوق و اشتیاق و  امید و چشم داشت به یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود .

آرزوهای شغلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای شغلی عبارت است از شوق و اشتیاق و امید و چشم داشت به یک شغل از بین مشاغل موجود.

انتظارات شغلی نیز با آرزوهای شغلی در ارتباط است.

انتظارات شغلی: آن گروه از مشاغل را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به انجام آنها بپردازد. انتظارات شغلی بیشتر جنبه رویا دارند و تا حدود زیادی از واقعیت بدورند.. یعنی انتظارات شغلی بر خواست ها و امیال استوار می باشند.انتظارات شغلی معمولا در زمینه مشاغلی است که فرد تمایل به اشتغال در آن زمینه ها را دارد (شفیع آبادی،  1389).

همسویی گرایشات تحصیلی با آرزوهای تحصیلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.

همسویی گرایشات شغلی با آرزوهای شغلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات شغلی دانش آموزان با گرایشات شغلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار (روزنبرگ) افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

 

تعاریف عملیاتی :

گرایشات تحصیلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.

گرایشات شغلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.

آرزوهای تحصیلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.

آرزوهای شغلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید