دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مقدمه

درحوزه علوم رفتاری ، از جمله روان شناسی و علوم تربیتی ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و نوع مثال فکری(پاردایم) است که پژوهشگر اختیار می کند.(سرمدو همکاران،1384).

آگاهی از روش انجام پژوهش می تواند الگویی برای انجام پژوهشهای بعدی گردد و به انجام پژوهشهای بعدی کمک نماید. دراین فصل روش شناسی پژوهش حاضر معرفی می شود.  در ضمن به تفصیل جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، روشهای گردآوری اطلاعات ، ابزارهای پژوهش و روشهای آماری تحلیل داده ها بحث می شود.

3-1- روش پژوهش

از آنجایی که بررسی رابطه ی سبکهای شناختی و  با دست برتری و مشخص نمودن میزان رابطه آنها کار اصلی این تحقیق است، پژوهش حاضر تحقیق غیر آزمایشی و پس رویدادی (علی – تطبیقی) است.  .به منظور تعیین میزان رابطه انواع سبک های شناختی و  با دست برتری از آزمون خی دو ، آزمون  t مستقل ، تجزیه وتحلیل واریانس یک راهه((ANOVA  و آزمون تعقیبی شفه استفاده می شود.

3-2- جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش ، مفــهوم جامعه به کلـــیه افرادی اطلاق می شــــود که عمل تعمــیم پذیری در مــــورد آنها صورت می گیرد(دلاور،1382). جامعـــــه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویانی تشکیل می دهندکه در سال تحصیلی 93-92 دردانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل بودند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیر آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت ورزی دانش آموزان پسر

2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید