پیشینه نظری

  • مفهوم شایستگی
  • نظریه فرافوردیسم
  • فوردیسم
  • فرافوردیسم
  • نظریه سرمایه اجتماعی
  • اقتصاد دانش محور
  • نظریه جهانی شدن

 

پیشینه تحقیق

  • تحقیقات خارجی
  • تحقیقات داخلی
  • نتیجه گیری

 

 

 

مقدمه:

گسترش اقتصاد جهانی و تجدید ساختار استراتژیهای اقتصادی و سیاسی در جهان و اهمیت یافتن دانش و اطلاعات، موجب تغییر در نیازمندی های آموزشی و مهارتی در کلیه سطوح سازمانی، صنعتی و خدماتی شده است؛ به همین دلیل، به منظور افزایش ارزش افزوده اقتصادی، توسعه و بهبود در مهارت های فردی و سازمانی کارکنان اجتناب ناپذیر است که این امر در گرو پرورش و توسعه منابع انسانی است، که بایستی به عنوان یک عامل ضروری دائماً بدان توجه خاصی معطوف شود (پورقاز و دیگران، 1388). و این باعث شده تا منابع انسانی به عنوان مفهومی کلیدی در ارزیابی های رقابتی صنایع و سازمان ها محسوب شود.

به طور کلی خیلی از محققان به بررسی ارتباط  بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد صنایع در ایجاد ارزش افزوده در عملکرد افراد تاکید فراوانی داشته اند. به همین دلیل یکی از بحث های اساسی مدیریت منابع انسانی توانمند سازی افراد است که این مهم از طریق شناسایی و ارتقای شایستگی ها یا صلاحیت های کارکنان محقق می گردد. رویکرد توجه به کیفیت منابع انسانی بجای تاکید بر کمیت آنان از مسائل مهمی است که مورد توجه مدیران ارشد سازمان ها و صنایع امروزی قرار گرفته است (کرمی و همکاران، 1387). از این رو راجع به رابطه آموزش و صنعت به ویژه مهارت و دانش کارکنان سوالات متعددی به وجود می آید که نمی توان آنها را به صورت ظاهری دنبال کرد و نیاز است که نظریه هایی بررسی شود که رابطه آموزش و اقتصاد را به طور نظامندی بررسی کرده اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

بخش عمده ای از این نظریه ها محصول عصر نظام تولید فوردیسم می باشد. مانند نظریه سرمایه انسانی و نظریه تعارض. اما گـذر اقتصادی از الگوهای تولید انبوه فوردیسم به تولید متغیر فرافوردیسم باعث توجه به نظریه های دیگری همچون نظریه اقتضایی و نظریه سرمایه اجتماعی شـده است. حتـی می توان به این نکته اشـاره کرد که مـوجه ترین نظریه های مطرح شده در نظام تولید فوردیسم که درصد توصیف روابط دو نظام اقتصادی و آمـوزشی هستند، در عـصر توسل به استراتژیهای اقتصادی فرافوردیسـمی نـیز نیاز به تـجدیدنظر پـیدا می کنند.

بنابراین نیازهای بازارکار به نیروی انسانی نیز تحت تاثیر این تحولات قرار دارد. در ادامه، تعاریفی چند از مفهوم مهارتهای اشتغال زا و شایستگی های بازار کار ارائه می شود و سپس به بررسی و تبیین مهمترین تغییرات و تحولات محیطی به خصوص در زمینه اقتصاد در قالب نظریه های فرافوردیسم، سرمایه اجتماعی، اقتـصاد دانش محور و جهانی شدن و چـگونـگی تأثیـر آنها بر مهارتها و تواناییهای اساسی بازار کار می پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید