2-1-3-1- شمار انتشارات و استنادات

آشکار است که همه دروندادها و بروندادهای پژوهشی به شیوه‌ای عینی و دقیق قابل اندازه‌گیری نیستند. در عین حال، بسیاری از آن­ها به طور آماده و به سادگی در اختیار پژوهشگران قرار ندارند. برای نمونه، در حالی که فراوانی انتشارات علمی و فراوانی استناد به آن­ها بیش از همه در دسترس، عینی و در نتیجه قابل اندازه‌گیری هستند (نجمان و هویت[1]، 2003) ، دسترسی به آمار قابل اطمینان برای حمایت‌های مالی دریافتی پژوهشگران دشوار است (کیم، ولف وندر، تومبلی، 2011) . از این رو، اگرچه پژوهش­های علمی می‌توانند برونداد­های بسیاری داشته باشند، اما فراوانی انتشارات علمی و فراوانی استناد به آن­ها به طور گسترده به عنوان بارزترین برونداد پژوهش­های علمی پذیرفته شده است (کول[2]، 1979؛ بوناکورسی و دارایو، 2003؛ باره[3]، 2001) .

بدین ترتیب، شمار مطلق انتشارات یکی از مؤلفه­هایی است که در ارزیابی بهره­وری پژوهشگران انفرادی به کار می‌رود. با این حال، مناسب بودن این سنجه به عنوان بازنمونی از بهره‌وری از بسیاری جهات مورد تردید است. از جمله، بسیاری از پژوهشگران، اندیشه‌های کم‌مایه‌ بسیاری را به سرعت منتشر می‌کنند. در مقابل، برخی دانشمندان برجسته آثار کمی را منتشر می‌کنند (شاکلی، 1957، ص. 279) . تعداد انتشارات از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است. از این گذشته، این سنجه چنان­که از آن برمی‌آید تنها کمیت تولیدات علمی را بازتاب می‌دهد و نمی­تواند آینه تمام­نمای بهره­وری علمی باشد.

در صورتی که اثربخشی تولیدات دانش‌پژوهان یک حوزه در پیشبرد دانش مد­ نظر باشد، تعداد استنادها به عنوان سنجه‌ای دیگر در محاسبه بهره‌وری پژوهشی دخالت داده می‌شود. در این صورت، بهره­وری برابر است با میانگین استناد بر مقاله که در بسیاری از آثار از آن به عنوان «ضریب تأثیر» یا «ضریب اثرگذاری» پژوهشگر نیز یاد می‌شود. گاهی نیز به عنوان «اثر استنادی» نامیده می‌شود (نجمان و هویت، 2003) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD

[1]. Najman & Hewitt

[2]. Cole

[3]. Barré

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید