فصل دوم

ادبیات تحقیق

 

مقدمه

در ‌این فصل به مفاهیم سلامت سازمانی، ابعاد، ویژگی‌ها، مولفه ها، ارزش های سلامت سازمانی و نظریه های سازمان سالم و همچنین به گفتگو درباره کتابخانه‌های عمومی و اهداف ویژگی‌ها، و کتابخانه ها به عنوان یک نهاد و سازمان پرداخته شده است. پس از آن مولفه‌های سلامت سازمانی از نظر مایلز مورد بررسی قرار گرفته و در هر مولفه به بررسی‌ این ابعاد در کتابخانه‌های عمومی توجه شده است.

 

2-1. سلامت سازمانی

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی

رویکرد براون[1] بر پایه توسعه تعریف سازمان بهداشت جهانی[2]  قرار گرفته است که سلامت را به عنوان حالتی از رفاه فیزیکی، ذهنی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری تعریف می کند. براون از استعاره بدن انسان برای توصیف سازمان استفاده می کند. در این روش، به ساختار، طرح سازمانی، استفاده از قدرت، فرایندهای ارتباطی و توزیع کار اشاره دارد؛ مغز به این که چگونه باورها، اهداف، سیاست‌ها و رویه‌های اساسی اعمال می شوند، تعارض چگونه اداره می شود، تغییر چگونه مدیریت می شود، با اعضا چگونه رفتار می شود و سازمان چگونه ‌یاد می گیرد، اشاره می کند. روح، هسته‌ یا قلب ‌یک سازمان است؛ چه چیزی آن را به تپش در می آورد و به آن نیرو می دهد و با مشاهده قابل اندازه گیری است (انصاری و همکاران، 1388، ص 47).

“امروزه سازمان‌ها به عنوان موجود زنده ای که دارای هویت مستقل از اعضا خود بوده، تصور می شوند؛ به گونه ای که با این هویت جدید می توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می تواند دارای « سلامت سازمانی » و ‌یا « بیماری سازمانی » باشد” (ساعتچی، 1385). سلامت سازمانی نشان دهنده توانایی ‌یک سازمان در عملکرد موثر، نحوه مقابله، برای تغییر مناسب و پیشرفت داخلی می باشد. از نظر نیول[3] (1995) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی (استرس)، بهداشت روانی، و اخلاق در سازمان‌ها ارتباط دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ابزارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه

[1]. Brown

[2]. World Health Organization (WHO)

[3]. Newell

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید