1.آیا میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط است ؟

2.آیامیانگین نمرات پاسخگویان درخصوص اخلاق حرفه ای بالاترازحد متوسط است ؟

3.آیابین  فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت همکاران   رابطه وجود دارد؟

4.آیابین  فرهنگ سازمانی  وشایستگی تخصصی معلمان  رابطه وجود دارد؟

5.آیابین  فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی رابطه وجود دارد؟

6.آیابین فرهنگ سازمانی و رشد وتوسعه دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

7.آیابین فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

8.آیابین فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح رابطه وجود دارد؟

9.آیابین فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به موسسه وسازمان محل کار رابطه وجود دارد؟

10.آیابین  نظرات مدیران دبیرستان های شهر زاهدان درخصوص اصول اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی با توجه به متغیر های دموگرافیک(جنسیت،سن،مدرک تحصیلی،سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد؟

  1. آیا ابعاد اخلاق حرفه ای می تواند فرهنگ سازمانی را پیش بینی کند؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر کمال‏ گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید