2-2- مروری بر نظریه های مرتبط تحقیق

1-2-2- نظریه مبادله هومنز

انسان در زمان انجام دادن یک کنش می کوشند تاثیر کنش شان را بر کنشگران درگیر دیگر، سبک و سنگین کنند هر چند انسانها غالبا به کنشهای بی تفکر خو کرده دست می زنند اما ظرفیت درگیر شدن اجتماعی را نیز دارند اما انسانها در فراگرد کنش متقابل اجتماعی به گونه ای نمادین معناهایی را به دیگران انتقال می دهند (ریتزر).

جامعه شناسان رفتاری :کنشگر رفتاری را در محیط منتشر می کند در وهله اول می تواند تصور کرد که این نوع رفتار تصادفی است محیطی که یک رفتار را آن رخ می دهد چه اجتماعی باشد چه فیزیکی تحت تاثیر آن رفتار قرار می گیرد و این محیط متاثر از این رفتار به نوبه خود به شیوه های گوناگون بر رفتار بعدی تاثیر می گذارد این واکنش چه مثبت چه منفی و یا خنثی بر رفتار بعدی کنشگر تاثیر می گذارد اگر این کنش برای کنشگر پاداشی را داشته باشد در آینده نیز همان رفتار در موقعیتهای مشابه از کنشگر صادر خواهد شد اما اگر واکنش برای کنشگر دردناک یا تنبیه کننده باشد احتمال کمی دارد که در آینده دوباره رخ دهد جامعه شناسان رفتاری به بررسی رابطه میان سابقه واکنشهای محیطی یا پیامد های رفتار و ماهیت رفتار کنونی علاقمند است یک جامعه شناس رفتاری می گوید که پیامدهای گذشته یک رفتار معینی بر حالت کنونی آن تسلط دارد.

تقویت کننده ها می توانند منفی یا مثبت باشند(بالدونیها،1986). تقویت کننده های مثبت وقت عمل می کنند که تغییرهای محیطی صورت پاداش به خود گیرند که در این صورت احتمال رخداد همان رفتار در آینده افزایش می یابد(بوشل و برحبس1969: 28،29). در این موقعیت به کنشگر پاداش داده می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستان

بالدونیها نتیجه گیری می کنند که آدمها معمولا از طریق تقویت مثبت آموزش می گیرند زیرا تقویت مثبت پیامدها وتجربه های خوشایند را در زندگیشان افزایش می دهد (1986 :15).

جورج هومنز وپیتر بلاو دو چهره اصلی نظریه تبادل هستند. این نظریه تحت تاثیر نظرات اسکینر و جامعه شناسان رفتارگرا و در تضاد با کارکردگرایی دورکیم و لوی اشتراوس ساخته و پرداخته شده است. هومنز با رد تبیین هایی که جامعه شناسان در مورد رفتار و نهادهای بشری ارایه می کردند، در صدد بود تبیینی علمی و واضح و قانع کننده از آن ها ارایه کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید