تعاریف عملیاتی

رغبت سنج هالند: ترجیح شغلی نمره ای است که آزمودنی از اجرای رغبت سنج هالند به دست می آورد.

تیپ شخصیتی اجتماعی:نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ اجتماعی به دست می آید.

تیپ شخصیتی هنری: نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ هنری به دست می آید.

تیپ شخصیتی جستجوگرانه: نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ جستجوگرانه به دست می آید.

تیپ  شخصیتی متهورانه: نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ متهورانه به دست می آید.

تیپ شخصیتی قراردادی:نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ قراردادی به دست می آید.

تیپ شخصیتی واقع بین :نمره ای که از رغبت سنج هالند برای تیپ واقع بین به دست می آید.

سوالات تحقیق

1- آیا بین تیپ شخصیتی اجتماعی دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

2- آیا بین تیپ شخصیتی هنری دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

3- آیا بین تیپ شخصیتی جستجوگرانه دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

4- آیا بین تیپ شخصیتی متهورانه دانش آموزان در زمان به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

5- آیا بین تیپ شخصیتی قراردادی دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

6- آیا بین تیپ شخصیتی واقع بین دانش آموزان در زمان ورود به دبیرستان و زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان پایستگی وجود دارد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری برافزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید