1-4-اهداف پژوهش

 

اهداف اصلی

  • بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی ( سودمندی اینترنت[1]، عاطفی[2]، رفتاری[3]، نظارت بر استفاده[4]) با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای (راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز .
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
  • بررسی سهم هر یک از ابعاد نگرش اینترنتی در پیش­بینی بعد ” راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ” در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟

هدف فرعی

  • بررسی تفاوت­های جنسیتی در بین دانشجویان در متغیر اضطراب کتابخانه­ای و ابعاد آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارتباط مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی

[1] . Perceived Usefulness

[2] . Affection

[3] . Behavior

[4] . perceived Control

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید