اولین بار واژه‌ی رفتار شهروندی سازمانی بوسیله اورگان و همکارانش در سال ١٩٨٣ به کار گرفته شد،ولی قبل از او افرادی چون «کاتز[2]» و «کاهن[3]» با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نو‌آورانه و خودجوش» در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آن‌ها ، «چستر بارنارد[4]» با بیان مفهوم «تمایل به همکاری» در سال 1938 میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند (پودساکوف‌و همکارانش[5] ، 2000، ص 513 ).

برخی از اشکال رفتار شهروندی سازمانی ممکن است به علت تاکیدات بیش از حد به منظور کمک و یاری رساندن به افراد و شغلشان فاصله اندازد یعنی کارکنان از انجام مسئولیت و وظایف اصلی شان باز می‌مانند

اینگونه رفتارها به لحاظ قرار‌دادی لازم نیستند و سازمان‌ها نمی‌توانند کارکنانشان را به خاطر انجام اینگونه رفتارها تنبیه و مجازات کنند .به همین علت رفتار شهروندی سازمانی در قالب روابط مبادلات اجتماعی ظهور پیدا کند.

مکنزی[6] ، وینر و پودساکوف در خلال سال ١٩٩۴ پیشنهاد کردند که برخی از اشکال رفتار شهروندی سازمانی نظیر عملکردهای درون نقش ممکن است به جبران پرداخت های مالی منتهی نشوند.

موریس[7] در سال ١٩٩۴ هیجده الی بیست مورد از خصوصیات رفتار شهروندی سازمانی را از طریق تحقیقاتی که صورت گرفته بود مورد بررسی قرار داد و اکثر مطالعه کنندگان آن را به عنوان رفتارهای برون نقش ذاتاً در مبهم بودن مفاهیم شغل و نقش جای دارند .

[1] – Organizational Citizenship Behavior

[2] – katnz

[3] – kahen

[4] – chester barnard

[5] – podsakoff

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

[6] – Mackenzie

[7] – Morris

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید