دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه

در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آنچه در باره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. همچنین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه

عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می داند( پروین و جان، 1386).   عملکرد تحصیلی عبارت است از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان

1-6-1. فرضیه کلی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.     1-6-2. فرضیات اختصاصی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. فعالیت های فوق برنامه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دختر

  1-4-1 هدف کلی : تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.   1-4-2 اهداف اختصاصی:   – تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

چاپ کتاب : خدمات چاپ فوری و ارزان کتاب با تیراژ کم و دلخواه شما

حفظ کلیه حقوق برای مولفچاپ دیجیتال با تیراژ کم طراحی روی جلد استاندارد چاپ در آمریکا، آلمان و انگلیس عرضه جهانی فیلم در قالب DVDشرکت معظم آمازون فیلم شما را با موضوعات مختلف در قالب DVD و در صورت تمایل به همراه امکان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل