دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط مدت ازدواج با رضایتمندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی نظریه یونگ: از نظر یونگ روان ما دو جنسیتی[1] است و متشکل از دو جزء مردانه و زنانه می باشد، به این ترتیب هر مرد یا زنی با ساختار روانی پابه دنیا می نهد که در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با عشق ورزی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی عوامل موثر بر رضایت مندی زناشوئی : عوامل متعددی وجود دارد که در رضایت مندی زناشوئی موثر می باشند . چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند زوجین زندگی شاد و خوشبخت نخواهند داشت . مهم ترین […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی رضایت مندی زناشوئی : تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن : جهت بررسی و تبیین مسئله رضایت زناشوئی مناسب تر آن است که اجزاء متشکله آن تعریف شود و با استفاده از چارچوب تئوریک ابعاد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با تغییرات هورمونی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان  2- توصیه هایی به کارکنان مدرسه «برای نیل به هدفهای سلامت روان در کودکان و نوجوانان، مدرسه باید در جهات زیر عمل نماید: الف – از بین بردن شرایط ناسالم و نامطلوبی که در حوزه فعالیت و کنترل مدرسه است. ب […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط تغییرات هورمونی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان  راهکارهایی جهت رفع علل پرخاشگری 1- توصیه هایی به والدین الف – «والدین، نوجوانان و جوانان را از محبت سیراب نمایند تا آنان به هر آشنا و بیگانه ای روی نیاورند و به طرف افراد فاسد و اماکن فاسد کشیده نشوند. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مشکلات اقتصادی خانواده

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان  3- فقر اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی گروهی از جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی که تجزیه و تحلیل موشکافانه ای در مورد اختلالات رفتاری نوجوانان نموده اند معتقدند که اختلالات رفتاری در نوجوانان پدیده ای است که بیشتر اختصاص به […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط مشکلات اقتصادی با پرخاشگری در نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان  انواع گروه های نوجوانان ناسازگار گروههای نوجوانان ناسازگار را می توان در وهله اول به دو دسته بزرگ زیر تقسیم نمود: 1- گروه های تحمیلی یا ابداعی 2- گروه های آزاد یا خود به خودی. گروههای آزاد که «گانگ» نیز نامیده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مؤلفه های سلامت اجتماعی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ب)تحقیقات خارجی: پاول( 2007) رابطه بین سلامت اجتماعی معنوی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سرطان. نتیجه سلامت معنوی عامل تاثیر گذار برکیفیت زندگی این افراد بوده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود 2-4- مرور تحقیقات انجام شده الف) تحقیقات داخلی جمعه نیا (1387) رابطه سلامت اجتماعی با سبک های هویت یابی نوجوانان نتیجه بین سلامت اجتماعی و سبک های هویت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین مشارکت و همبستگی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ج)نظریه یادگیری اجتماعی: بر اساس این نظریه همان گونه که کودکان مهارت های شناختی واجتماعی را از طریق مشاهده عملکرد اطرافیان می آموزند،با تماشای اعمال پرخاشگرانه وخشونت آمیز […]

توسط مدیر سایت، قبل