دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد افسردگی زنان باردار

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-2-2-2- روان درمانی حمایتی لانگز1937، شیوۀ مداخله درمانی خاصی را توصیه کرده است که به شیوه ای ظریف با آداب و شیوه های سنتی ، درهم آمیخته شده است . این درمان مبتنی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-2-1-3- نور درمانی[1] یک شکل غیر معمول افسردگی به اختلال عاطفی فصلی[2] موسوم است ، که به اختصار (SAD) نامیده میشود . افراد مبتلا به اختلال عاطفی در هر فصل زمستان شدیداً افسرده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت میزان افسردگی بین بارداریهای اول و دوم

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان   2-2-1-2-  الکترو شوک درمانی : درمان با الکترو شوک (ECT) تاریخچه پرغوغایی داشته است .استفاده از الکتروشوک از این مشاهده سرچشمه گرفته که دیده شده ، میان بعضی از افراد که هم […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کاهش میزان افسردگی پس از زایمان با شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-1-6-6-2- الگوی درمانی آموخته شدۀ افسردگی : افرادی که افسرده هستند به نظر می رسد در کنترل محیط خود احساس درماندگی می کنند . آنها فکر می کنند دست به هر اقدامی بزنند […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه روانشناسی تعیین نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر کاهش میزان افسردگی پس از زایمان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان   2-1-6-6-1- خطاهای منطق : بک باور دارد که خطاهای منظم در منطق ، دومین مکانیزم افسردگی است . از دید بک ، فرد افسرده مرتکب پنج خطای منطقی متفاوت در تفکر می […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری در میزان افسردگی پس از زایمان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-1-6-6- دیدگاه شناختی : شناخت درمانی ، که آرون بک پدید آورنده آن است ، بر دگرگونی های شناختی که فرض می شود در اختلال افسردگی اساسی وجود دارد،  متمرکز است . این […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری در میزان افسردگی پس از زایمان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-1-6-6- دیدگاه شناختی : شناخت درمانی ، که آرون بک پدید آورنده آن است ، بر دگرگونی های شناختی که فرض می شود در اختلال افسردگی اساسی وجود دارد،  متمرکز است . این […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر میزان افسردگی پس از زایمان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-1-6-5-  دیدگاه انسانگرایی : درحالیکه نظریه های روان پویایی نقطۀ تأکیدشان از دست دادن شی مورد علاقه به عنوان علت اصلی افسردگی است ، نظریه های انسان گرایی بر محور از دست دادن […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد روانشناسی افسردگی در بارداریهای اول و دوم

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان الگوهای روانکاوی : 2-1-6-3-1- الگوی خشم معطوف به درون [1] این الگو توسط ابراهام [2]، فروید و رادو[3] مطرح گردیده است . در نظریه سنتی روانکاوی ، شخصیت پیش مرضی ، شخصیتی است […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه نقش شغل در میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان 2-1-6-3- دیدگاه روانشناختی : نظریه های روانکاوی در اطراف مفاهیم عزا ، فقدان ، ناکامی ، ضرر و زیان و تجربه های ضربه آور دوران کودکی شکل می گیرند . عواملی که فرد […]

توسط مدیر سایت، قبل