دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مؤلفه های سلامت اجتماعی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود ب)تحقیقات خارجی: پاول( 2007) رابطه بین سلامت اجتماعی معنوی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سرطان. نتیجه سلامت معنوی عامل تاثیر گذار برکیفیت زندگی این افراد بوده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود 2-4- مرور تحقیقات انجام شده الف) تحقیقات داخلی جمعه نیا (1387) رابطه سلامت اجتماعی با سبک های هویت یابی نوجوانان نتیجه بین سلامت اجتماعی و سبک های هویت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود د)دیدگاه شناختی: بر طبق این دیدگاه فرایندهایی مانند ادراک های فرد از رویدادها، تعبیرها و استنباطهای فرد از عوامل اصلی به وجود آورنده هرگونه رفتار از جمله رفتار […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود د)دیدگاه شناختی: بر طبق این دیدگاه فرایندهایی مانند ادراک های فرد از رویدادها، تعبیرها و استنباطهای فرد از عوامل اصلی به وجود آورنده هرگونه رفتار از جمله رفتار […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود 2-2-2- سلامت اجتماعی مفهوم سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با محور قرار […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی نقش احتمالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر پرخاشگری نوجوانان

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود 2-1- مقدمه هیجان ها از بزر گ ترین نعمت های الهی است که درانسانها به ودیعت نهاده شده و سلامت روانی و عقلانی آن هاتاحد زیادی به سلامت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود 1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف مفهومی : سلامت اجتماعی به معنای کیفیت روابط فرد با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی است و شامل پاسخ […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی سلامت اجتماعی در ارتباط با انواع سبک‌های هویت

از دیدگاه کیینز(1998) ، سلامتی بر اساس سه جنبه­ در نظر گرفته می‌شود. 1-عاطفی(هیجانی) 2- اجتماعی 3- روان‌شناختی . که در تعریف سلامت هر سه مورد در نظر گرفته می‌شود وی سلامت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه نقش تعدیل گر تفکر انتقادی در ارتباط سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی

سبک‌های هویت ارائه­ی یک تعریف جامع ودقیق از هویت کار آسانی نیست با توجه به این وضع در ششمین کنفرانس، جامعه­ی پژوهش برای تشکیل هویت ” SRIF [1]،1999 ” موضوع محورهای آن، یافتن فرایندهایی جهت یک تعریف مناسب، و یکپارچگی تعاریف متعدد از هویت بود، مارشال [2](1999) دلیل این ناهماهنگی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی نقش تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی

1-۶. تعریف‌های نظری متغیرها تفکر انتقادی تفکر انتقادی به معنی پرسیدن سوالات ،تجزیه تحلیل وبررسی تفکر خود و دیگران است. کلمه” انتقاد ” از لغت یونانی kiikos اقتباس شده است منظوراز انتقاد در این جا تیزبینی است نه گله‌مندی وشکایت. تفکر انتقادی توانایی گرفتن تصمیمات منطقی درباره آن چه که […]

توسط مدیر سایت، قبل