دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه تحصیلات با میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان

جوانی: جوان در لغت به معنای برنامه تازه، نو و چیزی است که از عمر آن چندان نگذشته باشد. (لغت‌نامه دهخدا). جوانی زمانی است که پاره‌ای از قابلیت‌های ذهنی انسان به اوج می‌رسد، زمانی که شخص بخش عمده‌ای از بحران‌های گذشته را پشت سر گذاشته و اکنون باید با مشکلات  […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان دختر و پسر

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن ویژگی‌های نوجوانی بعنوان یک واقعیت، دوره‌ی نوجوانی را باید یک مرحله‌ی بسیار مهم از زندگی تلقی کرد، دوره‌ای که با ویژگی‌هایش از سایر دوران زندگی متمایز می‌شود. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت مهارت مدیریت زمان نوجوانان با جوانان

بررسی اجمالی نظریه‌های رشد علی‌رغم نظریه‌های پراکنده و بعضاً متعارضی که در زمینه نوجوانی مطرح گردیده‌است، وجود مفاهیم متشابهی نیز میان برخی از آنها به چشم می‌خورد که پیوند‌زدن تعدادی از نظریه‌ها را با یکدیگر ممکن می‌سازد ولی این کاری نیست که به آسانی مقدور باشد. همه نظریه‌هایی که ذکر […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در جوانان در مقایسه با نوجوانان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن نظریه‌های رفتارگرایی رفتارگرایان مدعی هستند که تمام رفتارها، ارزش‌ها و عقایدی که یک فرهنگ خاص آنها را تأیید می‌کند، توسط اعضای آن فرهنگ پذیرفته خواهد شد و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه بین میزان توانایی مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصیلات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی

نظریه‌های روان‌کاوی زیگموند فروید «نخستین روان‌شناسی بود که نظریه‌ای جامع در مورد شخصیت مطرح ساخت. او معتقد بود رفتار انسان از طریق نیروهای ناخودآگاه و غیرمنطقی، شکل می‌گیرد. اگرچه امروز تمام نظرات فروید مورد پذیرش نیست، اما از نظر تاریخی تأثیر به‌سزایی بر افکار ما از رشد نوجوانی داشته است. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون با مدیریت زمان نوجوانان و جوانان

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن نظریه جامعه‌شناختی نظریه‌های جامعه‌شناختی نوجوانی دقیقاً روی نهادهای اجتماعی و موقعیت فرد روی اجتماع متمرکز می‌شوند. این تئوری‌ها بر نقش نوجوان و موقعیت او به عنوان تصمیم‌گیرنده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت بین میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان

«هویگهرست[1]» وظیفه رشدی «روبرت هویگهرست»، مفهوم وظایف رشدی را مورد تحقیق و تدوین قرار دارد. این وظایف، به وسیله ارتباط با آن دسته از هدف‌ها و معیارهایی که جامعه، انتظار تکمیل و یا برخوردارکردن از آنها را در مراحل مختلف رشد دارد تعریف می‌شوند. وظایف رشدی، می‌توانند تحت عنوان مهارت‌ها، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهران

اشپرانگر: سلسله مراتب ارزشی “ادوارد اشپرانگر” بطور کلی به روان‌شناسی ادراک وابسته است به گونه‌ای که تأثیرات تغییرات غدد را بر زمینه‌ی پایدار شناختی انکار نمی‌کند، اما مدعی است که تغیرات روانی، قابل توضیح بوسیله موفقیت‌های فیزیولوژیکی نیست، اشپرانگر بر تمامیّت ساختمان فیزیکی تأکید می‌کند، نوجوانی، بعنوان یک دوره‌ی انتقالی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات و وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی

نظریه‌های رشد نوجوانی نظریه‌های رشد نوجوانی عبارتند از: نظریه‌های زیست‌شناختی ،  روان‌شناختی،  روانی اجتماعی و جامعه‌شناختی،انسان‌شناختی،روان‌کاوی و رفتارگرایی. (بیابانگرد، 1377) نظریه‌های زیست‌شناختی:این نظریه‌ها نوجوانی را بعنوان یک مرحله‌ی بی‌نظیر دوره‌ی رشد می‌پذیرند، و در این امر موافقند که تغییرات بدنی و زیستی مرکزیت رشد در دوران بلوغ را تشکیل می‌دهند […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مقایسه مدیریت زمان از نظر جنس،تحصیلات و وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی در نوجوانان و جوانان

مفهوم نوجوانی از سنین نوجوانی و جوانی تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ارائه شده است، عده‌ای سن 15-12 سالگی را دوره نوجوانی، 17-16 سالگی را بلوغ و 25-18 سالگی را دوره جوانی دانسته‌اند.گروهی دیگر 15-12را دوره نوجوانی و برخی 16-13 سالگی را نوجوانی و 25-17 سالگی را جوانی. ولی ما در این تحقیق […]

توسط مدیر سایت، قبل