دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تفاوت طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

2-2-5.پاتوژنز اساس ژنتیکی میگرن، وجود استعداد ژنتیکی در میگرن آشکار است. جهش های اختصاصی که منجر به علل نادر سردرد عروقی می شوند مشخص شده اند. به عنوان مثال، سندرم میلاز[1]از انسفالوپاتی میتوکوندریال[2] اسیدوزلاکتیک و ایپزودهای شبیه سکته تشکیل می شود. و علت آن جهش  نقطه ایA   G  در ژن […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

2-2-4-3-5.میگرن با عارضه[1]: گاهی عوارضی مانند همی انوپی همی پارزی و افتادگی پلک بصورت همیشگی برای بیمار باقی میماند که علت ان اسیب عروقی و حالتی مانند سکته مغزی است.خوشبختانه این نوع میگرن نادر است(لاکمن[2]؛ ترجمه برومندخاجانی وهمکاران،1384). 2-2-4-3-6.میگرن کودکان [3]: میگرن کودکان نادر نیست و بشکل سر درد های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد سالم

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم 2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد این گونه سر درد ((میگرن کلاسیک)) نیز نامیده می شود و جنبه ارثی آن بسیار زیاد است(80-60درصد)است.نخست پیش درامد[1]و سپس سر درد با ویژگی های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد سالم

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد این گونه سر درد ((میگرن کلاسیک)) نیز نامیده می شود و جنبه ارثی آن بسیار زیاد است(80-60درصد)است.نخست پیش درامد[1]و سپس سر درد با ویژگی های که داده خواهد شد  بروز می کند. پیش درامد نشانه عصبی برگشت پذیری است که بدلیل اسپاسم برخی سرخرگ های مغزی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم                                                                                              2-2-2.تعریف میگرن. شایع ترین علت سردرد، میگرن است و حدود 15% از زنان و 6% از مردان را مبتلا  می سازد. یک تعریف سودمند، میگرن، عبارت است […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تفاوت طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم 1-7-3.طرحواره های هیجانی 1-7-3-1.تعریف مفهومی لیهی (2002،به نقل از حمیدپور واندوز،1391)طرحواره های هیجانی را باعنوان الگوها،روش ها وراهبردهایی که درپاسخ به یک هیجان استفاده می شوند،تعریف کرده است. 1-7-3-2.تعریف […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

  عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم 1-3. اهمیت وضرورت پژوهش اولین ضرورت این پژوهش این است که میگرن بر 18-۱۵ درصد زنان، ۸ درصد مردان و ۴ درصد کودکان تاثیر می گذارد. میگرن معمول ترین […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه تاثیرات هیجانی دانش آموزان با ارائه تکلیف به روش حل تمرین

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 2-7 تکلیف شب و اولیا تکلیف شب در حالی که می تواند وسیله ای  برای نزدیک کردن و ایجاد صمیمیت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط تاثیرات هیجانی دانش آموزان با ارائه تکلیف به روش حل تمرین

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 2-6  علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان 1 – علت جسمانی:کودکانی ممکن است بر اثر ضعف عمومی بدن ، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه پیش بینی رضایت شغلی از طریق ابعاد هوش هیجانی

دانشمندان درباره رضایت شغلی[1] تعاریف مختلفی دارند. در سال(1935) رابرت هاپاک [2]در ارتباط با عوامل روانشناختی، فیزیولوژیکی و اجتماعی و ویکتور وروم[3] در سال(1924) در زمینه تمایلات روانی فردی، رضایت شغلی را تعریف نموده اند. در سال(1985) دیویس نیواستورم[4] رضایت شغلی را، مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل […]

توسط مدیر سایت، قبل