دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه میزان کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان با آموزش حل مسألۀ

مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان، در ابتدا به وسیله کتل[3] مطرح شدند (کتل و اسکینر، 1966). این مفاهیم سپس به صورت کامل تری توسط اشپیل برگر (1985) مطرح شدند. عموماً حالات آشکار شخصیتی می تواند به عنوان مقاطعی در زمانی از زندگیِ یک شخص محسوب شوند (ترن[4]، 1966). همچنین، این […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی تفاوت منبع کنترل درونی در میان دختران فراری و عادی

دلبستگی عبارت است از پیوند های عمیقی که با افراد خاصی در زندگی خود برقرار می کنیم، طوری که باعث می شود وقتی با آن ها تعامل می کنیم احساس شعف و نشاط کرده و به هنگام استرس از این که آن ها را در کنار خود داریم احساس آرامش […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تفاوت دلبستگی ناایمن دوسوگرا در میان دختران فراری و عادی

مفهوم دلبستگی به گونه های متفاوتی تعریف شده است اما چیزی که در همه این تعاریف مشترک می باشد این است که دلبستگی عنصر اساسی تحول طبیعی انسان به شمار می رود (مالک پور، 2007). به عبارت دیگر دلبستگی به توانایی غریزی نوزاد انسان برای ایجاد ارتباط قوی و عاطفی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه دلبستگی نا ایمن اجتنابی در میان دختران فراری و عادی

شاید اساسی ترین معما در تعریف تنظیم هیجان، این باشد که هنگام مدیریت هیجان چه چیزی تنظیم می شود. به این دلیل که هیجان پدیده ای چند وجهی است (شامل برانگیختگی فیزیولوژیکی، کنش وری عصب شناختی، ارزیابی شناختی، فرایندهای توجیهی و تمایلات پاسخ دهی)، راه های گوناگونی برای تنظیم هیجان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه دلبستگی ایمن در میان دختران فراری و عادی

گروس (2002) تنظیم هیجان را این طور تعریف کرده است ” چه هیجانی را کجا و چه وقت داشته باشیم، و آن ها را چطور تجربه و بیان کنیم”. مدل فرایند تنظیم هیجانی (گروس، 1998)، استراتژیهای تنظیم هیجانی را بر طبق موقعی که آن ها بر این فرایند در طول […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه شناسایی تفاوت ملامت دیگران در میان دختران فراری و عادی

پژوهش در مورد تنظیم هیجان منجر به ظهور رویکردهایی در زمینه وحدت یا جدایی دو پدیده هیجان و تنظیم هیجان شده است. گروهی عنوان می کنند که هیجان بطور ذاتی نظم دهنده است و این که این دو مفهوم نمی توانند مجزا شوند (برای مثال، استنسبری و گانر، 1994 به […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تفاوت دیدگاه پذیری در میان دختران فراری و عادی

مدیریت هیجانات به منزله فرایند های درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تفسیر واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارد و هر گونه اشکال و نقص در تنظیم هیجانات می تواند فرد را در برابر اختلالت روانی چون اضطراب و افسردگی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی

2-3-1- مبانی تنظیم هیجان سال ها پژوهش به وضوح بر نقش مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و همچنین تأثیر آن ها در سازگاری با فشارها و بحران های زندگی صحه گذاشته اند. اساساً هیجان ها واکنش های زیست شناختی هستند که زمانی برانگیخته می شوند […]

توسط مدیر سایت، قبل