دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط ابعاد رضایت شغلی با هوش هیجانی

ب)تعاریف عملیاتی 1)هوش هیجانی: در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه بارآن (1997) کسب می کنند. در مجموع این 33 ماده، چهار طبقه مشاهده شد. 1- عامل خوش بینی/ تنظیم هیجان: 2، 3، 10، 14، 12، 16، 17، 20، 21، 22، 23،28، 31 […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی

اهداف پژوهش هدف کلی هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد می باشد.   اهداف فرعی بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی. بررسی رابطه بین سبک های هویت با رضایت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان

در سازمانهایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلما از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آنها می تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می باشد، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان

در سازمانهایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلما از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آنها می تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می باشد، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه وضعیت هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان

2- خود تنظیمی ( خود کنترلی یا مدیریت خود ) تمناهای زیست شناختی ، محرک عواطف ما هستند و نمی توان آنها را کنار گذاشت ، اما می توان برای کنترل آنها کارهای زیادی انجام داد . خود نظمی که همانند گفتگوی درونی مستمر است ، موجب رهایی ما از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت آنان

تاریخچه مطالعات هوش هیجانی: توصیف های داده شده از هوش هیجانی به همان قدمت رفتار انسانی است . از انجیل عهد قدیم و عهد جدید و فلاسفه یونانی گرفته تا شکسپیر ، توماس جفر سون و روان شناسان مدرن ،جنبه هیجانی منطق ،به عنوان عنصر بنیادین سرشت انسان مطرح شده […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان

هیجان[1]: واژهای که به عنوان هیجان به آن اشاره می کنیم،اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند. ریشه اصلی لغت   emotion     فعل لاتین   motere   به معنای حرکت کردن است که اضافه شدن پیشوند  e) (معنای ضمنی دور […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه وضعیت هوش هیجانی در میان مدیران گروههای آموزشی

هوش عمومی : چالزاسپیرمن [1] چالزاسپیرمن ( 1945 – 1863 ) ، روانشناس انگلیسی ، به تشریح مفهومی پرداخته است که آن را هوش عمومی یا عامل نامیده است . او پس از استفاده از روشی به نام « تحلیل عوامل » برای بررسی تعدادی از آزمونهای استعداد روانی ، […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش   مقدمه : هدف از ارائه این فصل مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات گذشته است .ادبیات تحقیق در دو بخش ارائه شده است . ابتدا نظریه ها و مطالعاتی که در زمینه هوش هیجانی صورت گرفته ،بیان شده و سپس نظریه ها و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه تاثیرات هیجانی و آموزش مهارت های مدیریت زمان در دانشجویان

راهکارهای اصلی مدیریت زمان مدیریت زمان دانش شخصی است همان گونه که شبانه روز مقدار مشخص و ثابتی از زمان را به خود اختصاص می دهد و هیچ گاه کمتر یا بیشتر از 24 ساعت نخواهد شد و این اصل را ما در زندگی خود پذیرفته ایم باید این نکته […]

توسط مدیر سایت، قبل