دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه اثر کارآفرینی بر مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان

اهمیت شرکت های نفتی و پتروشیمی و سهم فزاینده آنها در درآمد های نفتی و صادرات نفتی به کشور های جهان و ایجاد اشتغال در بازار کار طی 15 یا 20 سال گذشته در اکثر کشور های نفت خیز و صادرکننده نفت واقعیتی پذیرفته شده است این نوع موضوع نشان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی مؤلفه‌های کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

  فرضیه های تحقیق فرض اصلی تحقیق بین توانمندسازی و کارآفرینی با بهره وری کارکنان پتروشیمی خارک رابطه معنادار وجود دارد. فرض های فرعی تحقیق 1-بین مؤلفه‌های توانمندسازی و بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد. 2-بین مؤلفه‌های کارآفرینی و بهره‌وری رابطه معنادار وجود دارد. 3-بین توانمندسازی و هر یک از مؤلفه‌های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره وری کارکنان پتروشیمی خارک

تغییر در محیط و وضعیت نامعلوم، سازمان ها را به طور مداوم با خطرات یا فرصت های غیر مترقبه رودر­رو قرار می دهد، سازمان برای این که بتواند ادامه حیات دهد، به مراقبت از خود در مقابل خطرات و به توان ارزیابی فرصت ها نیازمند است. خواه خطر باشد، خواه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره وری کارکنان پتروشیمی خارک

تغییر در محیط و وضعیت نامعلوم، سازمان ها را به طور مداوم با خطرات یا فرصت های غیر مترقبه رودر­رو قرار می دهد، سازمان برای این که بتواند ادامه حیات دهد، به مراقبت از خود در مقابل خطرات و به توان ارزیابی فرصت ها نیازمند است. خواه خطر باشد، خواه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تأثیر میزان تحصیلات بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل درکتابخانه ها

2-2-1-1-2. اطلاعات اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده­ها و ارتباط آن­ها به یکدیگر، موجب شکل­گیری اطلاعات می­شود. اطلاعات، داده­های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده­ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد. ممکن است صرفاً ارتباط داده­ها به اطلاعات منجر نگردد، مگر اینکه موجب […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تأثیر سابقه خدمت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز

2-2-1-1. زنجیره اطلاعات به منظور تبیین بهتر مفاهیم ارائه شده از مدیریت دانش، به بررسی مفاهیم”داده”، “اطلاعات”، “دانش”، “خرد” و ارتباط بین آن­ها می­پردازیم. زنجیره اطلاعات در چهار مرحله به پیش می­رود: داده، اطلاعات، دانش و خرد، که به لحاظ زمینه و درک روابط و الگوهای لازم، با یکدیگر در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تأثیر جنسیت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1. مبانی نظری پژوهش مبنای ثروت­آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. در سال­های اخیر، مدیریت دانش در مرکز توجه کتابخانه­ها قرار گرفته است. با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت مؤثر دانش در سازمان­ها از اهمیت بالایی برخوردار […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها

1-4.­ اهداف پژوهش   1-4-1. هدف کلی پژوهش هدف اساسی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز با کارآفرینی سازمانی آن­ها.   1-4-2. اهداف فرعی­ اهداف فرعی پژوهش عبارتند از : بررسی رابطه بین هر یک از […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها با کارآفرینی سازمانی آن ها

1-3.­ اهمیت پژوهش با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت مؤثر دانش در سازمان­ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دانش به طور فزاینده­ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان­ها شناخته شده و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگی­های افراد و ویژگی­های گروه­ها در […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

اهمیت و ضرورت پژوهش توجه و تأکید بر توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به منظور تربیت سرمایه‌های انسانی و معنوی مورد نیاز توسعه و ایجاد اشتغال مولد و کارآفرینی در اسناد بالادستی از جمله سندچشم انداز کشور جمهوری اسلامی ایران در افق 1404[1] ، نقشه ی جامع علمی […]

توسط مدیر سایت، قبل