دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان شیوه تفسیر پرسشنامه سبک یادگیری کلب همانطور که قبلاً گفته شد پرسشنامه کلب   12 سوال 4 گزینه ای دارد و با جمع امتیاز هر یک از این چهار گزینه در 12 […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی ارتباط انواع سبک های شناختی با یادگیری خودتنظیمی

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان مقدمه درحوزه علوم رفتاری ، از جمله روان شناسی و علوم تربیتی ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و نوع مثال فکری(پاردایم) است که پژوهشگر اختیار می کند.(سرمدو […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط بین یادگیری خودتنظیمی با انواع سبک های شناختی

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور پژوهشهای انجام شده درباره ی سبکهای شناختی نتایج مختلفی به بار آورده اند. از جمله اینکه رابطه ی سبکهای مختلف شناختی با جنسیت، سطح […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی با انواع سبک های شناختی

2-3- پیشینه نظری دست برتری از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسانها در به کارگیری ابزار از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده اند و بنا به دلایل خاصی، دست راست در اغلب انسان ها دست مسلط بوده است. بعد از سال ها مطالعه بر روی عدم تقارن […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی مطابق نظریه شناختی- اجتماعی، رشد خودتنظیمی به عوامل شخصی، محیطی و رفتاری که بطور جداگانه اما در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند، وابسته است (باندورا، 1986 به نقل از ویپ، 2004). بر اساس این دیدگاه فرض می شود که یادگیری خود تنظیم در یک تعامل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-2-4-د- نظریه اراده گرایان مطابق نظر اراده گرایان[1]، خواستن مردم در اراده ی برای انجام عملی آشکار می شود. از آنجا که مبحث انگیزش پیچیده است باید از چندین سطح ملاحظه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تعیین ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم جزء اصلی خودگردانی در این دیدگاه حلقه بازخورد بازگشتی[1] بود که میلر گالانتر و پربیرام (1960، به نقل از زیمرمن) به صورت یک توالی (TOTE)(آزمون، عمل آزمون، خروج) آن را توصیف کردند. بر طبق این فرمول، اطلاعات وارد شده اول با یک […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

2-2-4-  نظریه های خودتنظیمی دیدگاههای نظری برجسته درزمینه ی یادگیری خودتنظیمی فراوان است. این نظریه ها اکثراً از 1980 در تلاش برای توصیف آنچه یادگیرنده موفق انجام می دهد، پدید آمدند (باندورا، 1986، بوکارتس، پینتریچ و زیدنر[1]، 2000، زیمرمن 1989 و 2000). این دیدگاهها ساختارها و مکانیسمهای متفاوتی را پیشنهاد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شناسایی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

  عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان 2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن مطالعه خود تنظیمی در یادگیری بدون توجه به نحوه شکل گیری آن چندان منطقی به نظر نمی رسد . رشد و شکل […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست

2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم زیمرمن (1986) معتقد است که فـراگیرن خودتنظیم ، اهداف مشخصی برای خود در نظر می گیرند و برای دستیابی به آنها راهبردهایی را به کار می برند. این یادگیرندگان ، خود شروع به یادگیری می کنند ، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن […]

توسط مدیر سایت، قبل