دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد کاهش نارساکنش وری اجتماعی دانش آموزان با آموزش مهارت های زندگی

2-3-4 مهارت های رشد هویت / هدف در زندگی این نوع از مهارت های زندگی شامل مهارت های لازم جهت افزایش رشد هویت فردی و شناخت عاطفی هیجانی از جمله خودکنترلی ، حفظ دیدگاه مثبت نسبت به خود ، سازگاری با محیط ، تعیین ارزشها ، رشد نقش جنسیتی و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط آموزش مهارت های زندگی با افزایش عزت نفس کلی دانش آموزان

2-2-2 اهمیت مهارت های زندگی از لحاظ سلامت روانی رشد انسان در زمینه های روانی ، اجتماعی ، جسمانی ، جنسی ، شغلی ، اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد . هر یک از این زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه افزایش امید به زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی با آموزش مهارتهای مثبت اندیشی

هم چنین، چنین شدت استثنایی بودن ممکن است بر واکنش خانواده اثر داشته باشد. کودکان مبتلا به ناتوانی­های شدیدتر ممکن است نسبت به دیگران کاملاً متفاوت رفتار کنند. برخی از ناتوانی­ها مثل ناشنوایی و ناتوایی­های یادگیری در مقایسه با برخی دیگر از ناتوایی­ها مثل بینایی قابل مشاهده نیستند، آن­ها با […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارائه الگوی عملیاتی از مهارتهای اشتغال زای زنان

ارزیابی تعریف مفهومی: فرایند نظام دار برای جـمع آوری، تـحلیل و تفسیر اطلاعات، برای ایـن منـظور که تعییـن شـود به چـه مـیزان هدفهای مورد نـظر تحقق یافته اند و یا در حـال تـحقق یافتن هستند (فـرخی نژاد، 1384). تعریف عملیاتی: گردآوری و تفسیر اطلاعات درباره خصوصیات و ویژگیهای مهارتها و […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه دلبستگی ایمن در میان دختران فراری و عادی

گروس (2002) تنظیم هیجان را این طور تعریف کرده است ” چه هیجانی را کجا و چه وقت داشته باشیم، و آن ها را چطور تجربه و بیان کنیم”. مدل فرایند تنظیم هیجانی (گروس، 1998)، استراتژیهای تنظیم هیجانی را بر طبق موقعی که آن ها بر این فرایند در طول […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه

در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آنچه در باره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. همچنین به بررسی ادبیات نظری موجود در رابطه با فعالیت های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه

عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می داند( پروین و جان، 1386).   عملکرد تحصیلی عبارت است از توانایی آموخته شده یا اکتسابی مانند پیشرفت حاصل در همه […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان

1-6-1. فرضیه کلی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.     1-6-2. فرضیات اختصاصی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول […]

توسط مدیر سایت، قبل