آرایش ، زیبایی و مدل لباس

طرح تعالی دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تعالی دبستان عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس ابتدایی ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع دبستان ، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل