دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی و عشق ورزی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی تعریف عشق ازدیدگاه فروید: عشق یعنی کامیابی و شکوفایی جنسی و پدیده های عقلانی و منطقی و عشق و علاقه ای که به طور مستقیم نسبت به اشخاص ابراز می گردد و جنبه جنسی دارد(فروید به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد

2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد 2-3-1علل فردی عوامل ژنتیک، تجارب رشدی و بخصوص چند سال اول زندگی و چند سال اول مدرسه و نوجوانی، خصوصیات شخصیتی، میزان دریافت حمایت از اطرافیان، اختلال‌های روانی همراه، نداشتن مهارت‌های زندگی، شکست‌ها و منابع استرس آور، تأثیر مواد خوشایند بر فرد، وضعیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

قسمت اول پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی

پایان نامه ارتباط مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی با رضایت از زندگی دانش آموزان پایان نامه شناسایی رابطه‌ی مؤلفه‌ی استدلال با رضایت از زندگی دانش آموزان پایان نامه بررسی رابطه‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها پایان نامه تعیین رابطه‌ی تعارض والد- فرزند با رضایت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد

ادراک توانایی، سازه اصلی نظریه خودارزشی کاوینگتون[1] (1992) است، مطابق با این دیدگاه مردم نیاز دارند که خود را فردی شایسته ادراک کنند، به عبارت دیگر توانمندبودن نشانه ارزشمندبودن است، به خاطر اهمّیتی که خودارزشمندی دارد و به منظور حفظ خود پنداره مثبت مردم مجموعه­ای از راهبردهای خود حمایتی را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان

هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند که طبق آن، انگیزه­های افراد از نیاز به جبران احساسات ذهنی، حقارت و ضعف نشأت می­گیرند. در سال­های اخیر نیز، نظریه­های مختلفی از خودناتوان­سازی تحت تئوری­های هدف (مارتین و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت ورزی دانش آموزان پسر

تعریف نظری خودناتوان­سازی تحصیلی : به نظر برگلاس و جونز (1978) خودناتوان­سازی عبارت­است از هر عمل یا زمینه عملی که به فرد امکان می­دهد تا شکست را به عوامل بیرونی (بهانه) و موفقیّت را به عوامل درونی به منظور کسب افتخار نسبت­دهد. لازم به ذکراست این متغیر شامل سه خرده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان سازی تحصیلی

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها تعریف نظری رویکرد تصمیم­گیری مجدد : رابرت و ماری گلدینگ (1979) مؤسسین مکتب تصمیم­گیری مجدد هستند. رویکرد آن­ها ترکیبی از چارچوب شناختی نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های مؤثری است که ریشه در گشتالت­درمانی دارد. کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشتالت با هدف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرأت ورزی دانش آموزان

اهداف پژوهش -بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان. – بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان. – بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین تفاوت ملامت خود در میان دختران فراری و عادی

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان منظور از راهبرد های شناختی تنظیم هیجان نمره ای بود که دختران در پرسشنامه 18 سوالی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از نادیا گارنفسکی (CERQ) کسب کردند. مقیاس اندازه گیری در این پرسشنامه از نوع مقیاس فاصله ای بود. سبک های دلبستگی منظور از سبک های دلبستگی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل