دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با عشق ورزی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی عوامل موثر بر رضایت مندی زناشوئی : عوامل متعددی وجود دارد که در رضایت مندی زناشوئی موثر می باشند . چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند زوجین زندگی شاد و خوشبخت نخواهند داشت . مهم ترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی رضایت مندی زناشوئی : تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن : جهت بررسی و تبیین مسئله رضایت زناشوئی مناسب تر آن است که اجزاء متشکله آن تعریف شود و با استفاده از چارچوب تئوریک ابعاد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشوئی با هوش هیجانی

تعریف رضایت زناشویی محققان درباره تعریف رضایت زناشویی اتفاق نظر ندارند. وینچ[1] (1974)، رضامندی زناشویی را انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار می داند. براساس این تعریف زمانی که وضعیت فعلی زندگی زناشویی فرد با آنچه مورد انتظار وی است، همخوانی داشته باشد، رضامندی زناشویی برقرار است و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشوئی با هوش هیجانی افراد

مقدمه: رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی تفاوت در میزان رضایت زناشوئی در معلمان مرد و زن

تعریف مفهومی:مهارتهای اجتماعی توانایی مدیریت روابط خود با دیگران می باشد همچنین با جنبه های ذاتی رهبری  ارتباط دارد(گلمن،1380). تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از مهارتهای اجتماعی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریاشرینگ (سوالات 7-8-13-19-21-30) کسب می کند.   رضایت زناشوئی: منظور از رضایت زناشوئی در پژوهش حاضر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تبیین و پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی

رضایت زناشوئی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر را می گویند، رضایتمندی زناشوئی در واقع نگرش مثبت و لذت بخش است که زن وشوهر از جنبه های  مختلف روابط زناشوئی دارند(سلیمانیان، 1373). رضایت زناشویی حالتی از رضایت مندی در ازدواج است که به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارتباط سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی

فرضیه‏های تحقیق:   بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد. بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد . بین میزان رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد. بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد. بین میزان سرسختی روانشناختی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی

هدف کلی هدف اصلی پژوهش به شرح ذیل می باشد: توصیف رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی می باشد. اهداف فرعی توصیف رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی توصیف رابطه بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی. تبیین و پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس هوش هیجانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه توصیف رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی

در واقع با شناخت مختصری که از رضایت از زندگی زناشوئی و عوامل تاثیر گذار بر آن همچون سرسختی روان شناختی و  هوش هیجانی در این قسمت ذکر گردید، به بررسی مساله و زمینه ایجاد آن می پردازیم. چون سلامت فیزیکی، عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه و ثبات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه توصیف رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی

در واقع با شناخت مختصری که از رضایت از زندگی زناشوئی و عوامل تاثیر گذار بر آن همچون سرسختی روان شناختی و  هوش هیجانی در این قسمت ذکر گردید، به بررسی مساله و زمینه ایجاد آن می پردازیم. چون سلامت فیزیکی، عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه و ثبات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل