عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

1-6-3- آزمون حافظه کاری:

روش های مختلفی برای ارزیابی حافظه کاری (فعال، کوتاه مدت) وجود دارد. اما یکی از معمول ترین آنها سنجش فراخنای (ظرفیت) حافظه ارقام است. آزمونی که در این پژوهش از آن استفاده شد. آزمون حافظه وکسلر (فرم الف) است. که برای اندازه گیری حافظه کاری از آن استفاده می شود و از دو قسمت تشکیل شده است. فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس. در ارقام رو به جلو یک سری اعداد ارائه می گردد و آزمودنی باید به همان ترتیب ارائه شده اعداد را تکرار کند. در بخش ارقام معکوس یک سری اعداد ارائه می شود و لازم است تا آزمودنی اعداد را بر عکس ترتیب ارائه شده تکرار کند. برای این کار فرد نیاز به حافظه کاری، تبدیل اطلاعات، دستکاری ذهنی و تصویر سازی دیداری- فضایی دارد (وکسلر، کاپلان، فین، کرامر، موریس و همکاران، 2004؛ به نقل از کولسزا، 2006). در این پژوهش از هر دو قسمت ( اعداد رو به جلو و معکوس) استفاده شده است در آغاز به آزمودنی گفته شد: چند عدد برای شما خوانده می شود با دقت گوش کنید. وقتی خواندن اعداد تمام شد اعدادی را که شنیده اید عیناّ تکرار کنید ( اعداد با سرعت یک عدد در ثانیه تکرار شد و آزمون با مثال 6، 7، 8 آغاز شد) صرف نظر از پاسخ صحیح یا غلط آزمودنی به مثال آزمون اجرا شد. برای هر زنجیر دو  مجموعه اعداد وجود دارد. حتی اگر آزمودنی در کوشش اول موفق بود کوشش دوم، نیز ارائه می شود. نحوه اجرای آزمون فراخنای ارقام معکوس مشابه فراخنای ارقام رو به جلو است با این تفاوت که ارقامی که خوانده می شود او باید به صورت معکوس تکرار کند. هر گاه آزمودنی در هر دو کوشش مربوط به رشته معینی نا موفق باشد آزمون متوقف می شود. نمره آزمودنی از حاصل جمع نمرات هر دو قسمت اعداد رو به جلو و معکوس به دست می آید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به اچ آی وی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

2- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

3- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

4- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

5- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

6- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

7…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی


دیدگاهتان را بنویسید