عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

3-3-2               چهارده ویژگی افراد خود شکوفا

توصیف فرد خود شکوفا با مشاهدات، تجربیات و به ویژه پژوهش های آموزشی و روان درمانی را جز توسعه یافت. مازلو در یک مطالعه بر روی خود شکوفایی، مشخصاتی مشابه یافته های دیگران را مطرح کرد و یک تصویر جامع از شخص خود شکوفا ترسیم کرد. او در بررسی خود شکوفایی از روش قابل قبولی استفاده کرد. به این صورت که یک گروه ملاک از افراد (زنده و مرده) را بر اساس حرفه ی غیر سازمانی انتخاب کرد، که فرض می شد به خود شکوفایی رسیده اند. اشخاص تاریخی مورد بررسی، افرادی مانند لینکنن، انیشتین، فرانکلین، و الینورروزویت، ویلیام جیمز، ویتمن، بتهوون، و فروید بودند (افراد زنده به نام معرفی نشدند). مازلو این ویژگی ها را در آنان مشخص نمود: از استعداد ها و ظرفیت های خود به طور کامل استفاده و بهره برداری می کنند. به نظر می رسد بعضی از افراد خود را تحقق بخشیده و بهترین بهره را از ظرفیت هایشان می برند. آن ها افرادی هستند که مقام خود را توسعه بخشیده و از ظرفیت هایشان کاملا استفاده می کنند. آزمودنیهای مورد مطالعه معلوم کردند که ویژگی هایی شدیدا متفاوت از افراد متوسط ومعمولی دارند. این ویژگی ها به دنبال می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین متغیرهای تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ می باشد.

اهداف جزئی:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با خود شکوفایی

تعیین روابط بین تصویر ذهنی از خدا با اضطراب مرگ

تعیین روابط بین خود شکوفایی با اضطراب مرگ

مقایسه میزان اضطراب، خودشکوفایی وکیفیت تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید