دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

1-7-2 تعاریف عملیاتی

الف) شادی

در این پژوهش, منظور از شادی, نمراتی است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی شادکامی‌آکسفورد (OHQ) کسب می‌کنند.

ب) لذت

در این پژوهش, منظور از لذت, نمراتی است که آزمودنی ها در مقیاس لذت اسنیت- همیلتون (SHAPS) کسب می‌کنند.

ج) سلامت روان

در این پژوهش, منظور از سلامت روان, نمراتی است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی سلامت عمومی‌28 سوالی  (GHQ-28) کسب می‌کنند.

د) نگرش مذهبی

در این پژوهش, منظور از نگرش مذهبی, نمراتی است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی نگرش سنج مذهب کسب می‌کنند.

 

ه) روان نمایشگری با محتوای معنوی

در این پژوهش, منظور از روان نمایشگری با محتوای معنوی, 10 جلسه ی هفتگی مشاوره ی گروهی است که دوبار در هفته، در دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار گردید. هرجسله به مدت زمان 90 دقیقه برگزار می‌شد و شامل سه مرحله ی گرم کردن, اجرا و مشارکت بود. در هرجلسه, در جریان اجرای مراحل و تکنیک های روان نمایشگری، به طور یکپارچه, باورها و تجارب معنوی اعضا که برگرفته از نگرش مذهبی آنان بود, مورد تأکید و به طور فعالی در پیشبرد روند مشاوره، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین اثربخشی کلی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پیگیری.
  2. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  3. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان لذت دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  4. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  5. تعیین رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  6. تعیین رابطه ی بین نگرش مذهبی و لذت دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  7. تعیین رابطه‌ی بین لذت و شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  8. 8. تعیین رابطه ی بین لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  9. تعیین رابطه ی بین شادی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  10. تعیین برازش مدل ساختاری رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه اصفهان.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارتباط بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی با استفاده از معلمـان راهنما

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید