عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

3-6-3- آزمون یادداری- دیداری بنتون:

از آزمون یادداری- دیداری بنتون برای سنجش حافظه دیداری آزمودنی استفاده شد. این آزمون از دسته آزمون های قلم و کاغذی است و شامل 10 کارت است که هر کارت از 1 تا 3 شکل هندسی تشکیل شده و دارای چهار روش اجرا (ABCD) می باشد. بر اساس تعداد شکل هایی که آزمودنی به درستی ترسیم کرده و نیز تعداد اشتباهات محاسبه می شود. تصاویر باید همانند نسخه اصلی و به همان ترتیب ارائه کشیده شود. به هر تصویر در صورت درست بودن یک نمره تعلق می گیرد . بنابر این حداکثر نمره 10 می باشد. در این پژوهش از روش اجرایی A (هر کارت به مدت 10 ثانیه به آزمودنی ارایه می شود و پس از آن آزمودنی باید آن را ترسیم کند) برای سنجش حافظه دیداری آزمودنی استفاده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

2- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

3- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

4- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

5- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

6- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

7…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی


دیدگاهتان را بنویسید