دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

1-7 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

1-7-1 تعاریف نظری(مفهومی)

الف) شادی[1]

داینر، (2002؛ به نقل از کشاورز و وفائیان، 1386، ص 52)، شادی را به عنوان هیجانی چندبعدی تعریف می کند که در بردارنده ی «نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و ابعاد مختلف آن نیز به شکل شناخت ها و عواطف است». این تعریف با تعاریف ارائه شده توسط دیگر نظریه پردازان و پژوهشگران برجسته ی هیجان شادی، همخوانی زیادی دارد (آرگایل؛ به نقل از گوهری انارکی و همکاران، 1383؛ کالاهان[2]، 2011؛ کار، 2005، لیوبومیرسکی، شلدون و اشکید، 2005).

ب) لذت[3]

لذت، یکی از مهمترین هیجانات مثبت انسان محسوب می شود که به تجربه ی مجموعه ای از حالات هیجانی و جسمانی خوشایند اشاره دارد (جانسون، 2009). لذت، ممکن است به صورت حالات هیجانی و فیزیولوژیک شدید، تند و توام با برانگیختگی بالا بروز یابد که در این صورت معمولاً با اصطلاحاتی همچون سرخوشی[4] یا خلسه[5] نامیده می شود وهمچنین ممکن است به صورت آرامش توأم با احساس خوشایندی و دلپذیری، بروز یابد که در این صورت معمولاً با نام هایی همچون خشنودی[6] و وقار[7] نامیده می شود. در واقع اینها همگی ابعاد مختلف هیجان لذت هستند (پترسون[8]، 2006).

مفهوم لذت، به طور کلی به دو دسته ی لذت های بدنی[9] و لذت های برتر[10] قابل تقسیم است. لذت های بدنی از طریق حواس و حالات فیزیولوژیک حاصل می شوند. به عنوان مثال لذت حاصل از فعالیت جنسی، بوییدن رایحه ای خوشایند و یا چشیدن غذایی خوش طعم،‌ از جمله ی لذت های بدنی، محسوب می شود. بر خلاف لذت های بدنی، لذت های برتر، از فعالیت های پیچیده تری حاصل می شود و شامل احساساتی همچون سعادت، سرور، آسایش، خلسه و گرمی می باشد (سلیگمن، 2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد جذب نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور

[1]. Happiness

[2]. Callahan

[3]. Pleasure

[4]. Joy

[5]. ecstasy

[6]. contentment

[7]. serenity

[8]. Peterson

[9]. Bodily pleasures

[10]. Higher pleasure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین اثربخشی کلی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پیگیری.
  2. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  3. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، برافزایش میزان لذت دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  4. تعیین اثربخشی مداخله‌ی روان نمایشگری با محتوای معنوی، بر افزایش میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ی پس آزمون و پیگیری.
  5. تعیین رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  6. تعیین رابطه ی بین نگرش مذهبی و لذت دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  7. تعیین رابطه‌ی بین لذت و شادی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  8. 8. تعیین رابطه ی بین لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  9. تعیین رابطه ی بین شادی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان.
  10. تعیین برازش مدل ساختاری رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید