عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :

مذب عامل مهم و نیرومندی برای تاب آوری است .انسانهای با ایمان در رویاروئی با شرایط ناگوار توانائی قابل ملاحظه ای نشان میدهندو بسیاری از افراد مذهبی این احساس را دارند که ایمان در هنگام بحران به عنوان یک فرصت برای دستیابی به پیامدهای ارزشمند بیشتر به آنها کمک خواهد کرد همچنین دیانت برای تنشهای مهم زندگی تاب آوری و تحمل ایجاد می کند و در زمانهای مختلف مذهب در کمک به انسان برای حفظ روابط با مقدسات مؤثر است و دیانت اجتماعی مثل حضور در کلیسا و تعامل با افراد مذهبی احتمال ابتلا به اضطراب فراگیر را کاهش داده و نیروی قدرتمندی برای تاب آوری در افراد ی که در زندگی تجارب آسیب زای زیادی را تجربه کرده اندایجاد می کند(کومینگز[1]،2010).

امروزه مذهب و معنویت و تأثیرات آنها بر سلامت جسمانی و روانشناختی موضوع بسیاری از تحقیقات و فعالیتهای بالینی است(میلر2 ،2003 ،میلر و تورسن [2]،2003 )ادبیات تحقیق شامل میزان قابل توجهی از پژوهشهائی است که نشان دهنده مذهب و معنویت با سلامت جسمانی و روانی هستند (کوئینگ ولارسون [3] ،2001،لارسون ولارسون 4 2003، مک کالی و همکاران[4]،2006،سیمپسون[5]،نیومن®[6]، وفوکوا[7] ، 2007  ).

.بسیاری از این پژوهشها اهمیت مذهب و معنویت را در فراهم کردن بافت ،معنا، و پرورش بهزیستی روانشناختی فرد نشان داده اند (ایمونس[8] 2005 ، پارگامنت[9]و ماهونی[10] ،2005 ).

سسرو[11] ، بدروسیان[12]،فیونتس[13]و برنستین [14]در پژوهشهای خود نشان دادند که کسانی که از اعتقادات مذ هبی قوی تری برخوردارند نسبت به مقابله با عوامل فشارزای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی از نیروی بیشتری برخوردارند و در رویاروئی با این عوامل فشارزا کمتر دچار افسردگی و دیگر بیماریها می شوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و خود شکوفایی

دزوتر[15]نشان داد که باور به اینکه خدائی هست که موقعیتها را هدایت می کند و ناظر بر بندگان خویش است تا حد زیادی اضطراب را کاهش می دهد به طوری که اغلب افراد مؤمن رابطه خود را با خداوند مانند یک دوست بسیار صمیمی توصیف می کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا و توسل به خداوند موقعیتهای غیر قابل تحمل را به طریقی تحمل کرد(دزوتر،2006).

[1] -cummings,J.

2-Miller,A

[2] – Thoresen,C.E.

[3] – Koing,G. & Larson,B.D.

[4] – Mc Cauly,C.S

[5] – Simpson,D.B.

[6] – Newman,J.L.

[7] – Fuqua,D.R.

[8] – Emmons,R.

[9] – Pargament,K.L.

[10] – Mahounii,S.

[11] – Cecero,J.J.

[12] – Bedrosian,D.R.

[13] – Fuentes , A.

[14] – Bornstein,R.F.

[15] – Dezutter,J.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد


دیدگاهتان را بنویسید